جلسه راهبردی کانون بسیج فرهنگیان آمل در روز چهارشنبه مورخه 95/09/17 با موضوع آسیب های اجتماعی و فرهنگی فراروی فرهنگیان برگزار گردید.
کانون بسیج فرهنگیان شهرستان سیمرغ نشستی را با موضوع "چشم انداز سند تحول آموزش و پرورش "با حضور فرهنگیان شهرستان در کانون سیمرغ سبز آموزش و پرورش شهرستان با دعوت از آقای دکتر گلدوست استاد دانشگاه و پژوهشگر استان برگزار نموده است .
مدیرکل آموزش و پرورش در سخنرانی نماز جمعه مرکز استان:توسعه پایدار مشروط به تولید سرمایه های انسانی است.
برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی ضمن انتقاد از رویکرد دولت در ممانعت از عمومی شدن فساد چند هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان خواستار توضیح رئیس‌جمهور در این زمینه شدند.
1
2
3
4

اخبار

جلسه راهبردی کانون بسیج فرهنگیان آمل در روز چهارشنبه مورخه 95/09/17 با موضوع آسیب های اجتماعی و فرهنگی فراروی فرهنگیان برگزار گردید.
کانون بسیج فرهنگیان شهرستان سیمرغ نشستی را با موضوع "چشم انداز سند تحول آموزش و پرورش "با حضور فرهنگیان شهرستان در کانون سیمرغ سبز آموزش و پرورش شهرستان با دعوت از آقای دکتر گلدوست استاد دانشگاه و پژوهشگر استان برگزار نموده است .